Výpis třídy

Školní rok: 1990 / 1991
Obor: Kuchař-číšník příprava jídel, obsluha
Třída: KU 1.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Jaromíra Kouřilová
Příjmení a jména studentů:
1. Bechník Pavel
2. Bodenlosová Eva
3. Bradová Petra
4. Hanáková Jindřiška
5. Hlavinková Petra
6. Jordová Zuzana
7. Kalábová Petra
8. Kaprál Tomáš
9. Kaprálová Pavlína
10. Koutná Marcela
11. Kulísková Taťána
12. Kupková Ludmila
13. Macurová Anna
14. Palíková Marcela
15. Pardubický Stanislav
16. Paštěková Pavlína
17. Piskáčková Pavla
18. Procházka Petr
19. Rohová Ivana
20. Rosskohlová Radka
21. Sedláčková Eva
22. Šesták Richard
23. Tomanová Iva
24. Večeřa David
25. Wolná Andrea
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště