Výpis třídy

Školní rok: 1985 / 1986
Obor: Prodavačka se zaměřením pro smíšené zboží
Třída: P1.D
Příjmení a jméno třídního uč.: Valentová Kateřina
Příjmení a jména studentů:
1. Tomášková Lenka
2. Bajerová Žaneta
3. Benischová Zdenka
4. Berková Ludmila
5. Brokeš Martin
6. Bubeníková Dagmar
7. Cízlerová Miroslava
8. Dostálová Hana
9. Gastová Soňa
10. Gruntová Renáta
11. Chocholová Lenka
12. Jurková Hana
13. Kuchaříková Iveta
14. Kuncová Andrea
15. Lipková Romana
16. Marková Zdeňka
17. Mlčůchová Dana
18. Mráz Jiří
19. Navrátil Petr
20. Pešová Romana
21. Rašková Lenka
22. Rokytová Monika
23. Smítalová Dagmar
24. Stavělíková Irena
25. Škrlová Pavla
26. Šotolová Šárka
27. Štefanová Šárka
28. Tiefenbachová Renata
29. Tománková Jana
30. Urva Marian
31. Vavřinová Jana
32. Vernerová Jitka
33. Vlčková Sylva
34. Záhorová Jana
35. Zatloukalová Drahomíra
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště