Výpis třídy

Školní rok: 1986 / 1987
Obor: Prodavač(ka) se zaměřením pro potravinářské zboží
Třída: P 3. A
Příjmení a jméno třídního uč.: Tuháčková Milena
Příjmení a jména studentů:
1. Bartošková Irena
2. Bednářová Pavlína
3. Beláčková Renata
4. Hanáková Hana
5. Hanáková Věra
6. Hlaváčová Renata
7. Hradilová Sylva
8. Hrbáčková Marcela
9. Hrbáčková Pavlína
10. Hrůzková Michaela
11. Chromcová Marcela
12. Kadlecová Renata
13. Kalabisová Jarmila
14. Knopová Helena
15. Kolečářová Libuše
16. Krylová Iveta
17. Kulatá Jitka
18. Kunčarová Helena
19. Lengyelová Oldřiška
20. Lexa Marek
21. Oklešťková Hana
22. Otáhalová Ilona
23. Pospíšilová Eva
24. Procházková Květoslava
25. Slavíčková Dagmar
26. Světnická Lenka
27. Šeligová Miroslava
28. Ševčíková Věra
29. Škarpíšková Radomíra
30. Telaříková Blanka
31. Voňková Marie
32. Zlámalíková Alice
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště