Výpis třídy

Školní rok: 1979 / 1980
Obor: Prodavač potravinářského zboží
Třída: P 1. D
Příjmení a jméno třídního uč.: Peterová Danuše
Příjmení a jména studentů:
1. Houšťavová Jana
2. Kubíčková Jitka
3. Kudynová Jana
4. Kvapilová Naděžda
5. Loužecká Radomíra
6. Macháčová Pavla
7. Makošová Darja
8. Maláková Eva
9. Metelková Jana
10. Mikešová Jana
11. Minářová Olga
12. Neoralová Alena
13. Nevímová Jitka
14. Parýzková Eva
15. Pospíšilová Hana
16. Provazníková Jana
17. Recová Dana
18. Sedláčková Ivana
19. Schneiderová Marie
20. Slehová Jindra
21. Smékalová Renata
22. Sovová Jana
23. Sovová Lenka
24. Spáčilová Stanislava
25. Spurná Marie
26. Staňková Dagmar
27. Stejskalová Milena
28. Stolařová Pavlína
29. Střálková Ivana
30. Temlíková Ivana
31. Tomšů Marcela
32. Tótová Ludmila
33. Vaníčková Věra
34. Vavrouchová Jana
35. Vlková Ludmila
36. Völfová Jarmila
37. Voříšková Ivana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště