Výpis třídy

Školní rok: 1994 / 1995
Obor: Provoz obchodu, zaměření pro vnitřní obchod
Třída: S1.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Sůvová Marie
Příjmení a jména studentů:
1. Janíková Nikol
2. Antošová Ivana
3. Bačíková Alena
4. Botek Martin
5. Čapková Miroslava
6. Černá Šárka
7. Dudíková Šárka
8. Fialová Renata
9. Chabičovská Dáša
10. Kohoutková Marcela
11. Kopečná Jolana
12. Kovářová Vladimíra
13. Kratochvílová Jana
14. Krausová Vladimíra
15. Krpelíková Simona
16. Nováček Martin
17. Pajer Marek
18. Pán Martin
19. Parohová Elena
20. Peřina David
21. Polášková Kateřina
22. Polednová Jaroslava
23. Pongo Luděk
24. Pravdová Iveta
25. Slavíčková Milena
26. Vrtělová Renata
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště