Výpis třídy

Školní rok: 1963 / 1964
Obor: Dámský krejčí, Švadlena
Třída: K 1B.
Příjmení a jméno třídního uč.: Laitochová Věra
Příjmení a jména studentů:
1. Burgetová Běla
2. Cakirpaloglu Erma
3. Čajanová Jiřina
4. Daňková Jarmila
5. Dědáková Eva
6. Dobešová Jarmila
7. Ďulíková Marie
8. Elefantová Marie
9. Gajová Dagmar
10. Halámková Alena
11. Havlíčková Vlasta
12. Hýblová Marcela
13. Jonáková Ludmila
14. Klímová Věra
15. Kohoutková Miroslava
16. Kolářová Alena
17. Krejčová Alena
18. Kubačková Helena
19. Laurenčíková Dagmar
20. Martišková Libuše
21. Matušů Jitka
22. Mauleová Jana
23. Mazánková Ludmila
24. Míčková Irena
25. Mičulová Anna
26. Navrátilová Božena
27. Ošťádalová Marie
28. Pulkrábková Jarmila
29. Rybínová Milena
30. Spitzkopfová Naděžda
31. Stejskalová Bohuslava
32. Škopcová Jindřiška
33. Tannertová Marie
34. Tylšarová Helena
35. Večeřová Stanislava
36. Zacpalová Anna
37. Zemanová Zdenka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště