Výpis třídy

Školní rok: 1964 / 1965
Obor: Dámský krejčí, Švadlena
Třída: K 2B.
Příjmení a jméno třídního uč.: Laitochová Věra
Příjmení a jména studentů:
1. Burgetová Běla
2. Cakirpaloglu Erma
3. Čajanová Jiřina
4. Daňková Jarmila
5. Dědáková Eva
6. Dobešová Jarmila
7. Ďulíková Marie
8. Elefantová Marie
9. Gajová Dagmar
10. Halámková Alena
11. Havlíčková Vlasta
12. Hýblová Marcela
13. Jonáková Ludmila
14. Klímová Věra
15. Kohoutková Miroslava
16. Kolářová Alena
17. Kubačková Helena
18. Laurenčíková Dagmar
19. Martišková Libuše
20. Matušů Jitka
21. Mauleová Jana
22. Mazánková Ludmila
23. Míčková Irena
24. Mičulová Anna
25. Navrátilová Božena
26. Ošťádalová Marie
27. Pulkrábková Jarmila
28. Rybínová Milena
29. Spitzkopfová Naděžda
30. Stejskalová Bohuslava
31. Škopcová Jindřiška
32. Tannertová Marie
33. Tylšarová Helena
34. Večeřová Stanislava
35. Zacpalová Anna
36. Zemanová Zdenka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště