Výpis třídy

Školní rok: 1959 / 1960
Obor: Prodavač potravinářského zboží
Třída: P2.C
Příjmení a jméno třídního uč.: Pokorný B.
Příjmení a jména studentů:
1. Čechovská Ludmila
2. Doležalová Věra
3. Fadrná Růžena
4. Flašarová Ludmila
5. Havlíková Věra
6. Hlávková Marie
7. Hloušek Vincenc
8. Hradilová Božena
9. Ježková Božena
10. Khýrová Ludmila
11. Kolaříková Jana
12. Krejčířová Miroslava
13. Kühnová Květoslava
14. Kunertová Marie
15. Pešková Ludmila
16. Petříková Ludmila
17. Přehnalová Jaroslava
18. Smékalová Zdenka
19. Stránělová Věra
20. Strašáková Marie
21. Vaculíková Jaroslava
22. Veselá Zdena
23. Vitásková Helena
24. Vlachová Eva
25. Vojtková Ivana
26. Vydrová Věra
27. Zapletalová Anna
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště