Výpis třídy

Školní rok: 1977 / 1978
Obor: Provoz společného stravování
Třída: S 2. C
Příjmení a jméno třídního uč.: Krejčí Věra
Příjmení a jména studentů:
1. Čížek Karel
2. Divišová Hana
3. Dobsa Pavel
4. Drahníková Růžena
5. Fraisová Ludmila
6. Gottwald Miroslav
7. Hornof Vlastimil
8. Hostáň Zdeněk
9. Chábová Jarmila
10. Jančarová Marie
11. Jaremkicvičová Helena
12. Kačer Karel
13. Kačerová Naďa
14. Kolesárová Markéta
15. Kratochvíl Jiří
16. Kubáč Milan
17. Kunčík Josef
18. Mokrohajská Zdena
19. Nedvěd Jaromír
20. Němeček Pavel
21. Pavlíčková Květoslava
22. Poláchová Markéta
23. Polednová Irena
24. Pospíšil Zdeněk
25. Přikryl Zdeněk
26. Schneider Antonín
27. Spurná Marcela
28. Šišma Václav
29. Tiedze František
30. Vidiš Milan
31. Zavadilová Ludmila
32. Žůrková Miluše
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště