Výpis třídy

Školní rok: 1987 / 1988
Obor: Prodavač se zaměřením pro smíšené zboží a pro textil a odívání
Třída: P. E
Příjmení a jméno třídního uč.: Sůvová Marie, Filipová Jiřina
Příjmení a jména studentů:
1. Brandová Hana
2. Černá Šárka
3. Dohnalová Radka
4. Ďopanová Pavla
5. Dostálová Ludmila
6. Durřáková Marcela
7. Eichlerová Jitka
8. Frohmanová Jaroslava
9. Gáborová Eva
10. Hamplová Renata
11. Hejkrlíková Jana
12. Horníčková Lenka
13. Horvátová Ivona
14. Houšťavová Markéta
15. Jančářová Pavla
16. Jašíčková Marcela
17. Kempná Markéta
18. Kobzová Miluše
19. Kolářová Vladislava
20. Konečná Lucie
21. Kropáčová Pavlína
22. Lechnerová Radka
23. Macháčková Radka
24. Mólerová Andrea
25. Pospíchalová Ilona
26. Přikrylová Eva
27. Richterová Emílie
28. Sládková Lenka
29. Stašáková Lenka
30. Stratilová Jitka
31. Šmoldasová Eva
32. Štarnovská Jana
33. Vitoulová Denisa
34. Weiglová Jiřina
35. Wolfová Tereza
36. Zapletalová Kateřina
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště