Výpis třídy

Školní rok: 1968 / 1969
Obor: Prodavačka potravinářského zboží
Třída: P 3. F
Příjmení a jméno třídního uč.: Kopecká Marta
Příjmení a jména studentů:
1. Airineiová Anna
2. Bendová Milada
3. Dočkalová Vlasta
4. Gonšorková Jana
5. Hrušková Jaroslava
6. Ivanová Anna
7. Jarošová Svatava
8. Juřičková Blanka
9. Koukalová Miroslava
10. Kubová Anna
11. Majerníková Antonie
12. Majerová Hana
13. Malíčková Miluše
14. Matějová Naděžda
15. Millarová Bohumila
16. Mohylová Jiřina
17. Navrátilová Eva
18. Nemerádová Marie
19. Opletalová Marta
20. Otrubová Hedvika
21. Peřinová Anna
22. Půlkrábková Helena
23. Serdová Marie
24. Srostlíková Eva
25. Stroupková Miloslava
26. Tomková Ludmila
27. Valúchová Miloslava
28. Vlčková Zdeňka
29. Vybíralová Zdena
30. Vysloužilová Jiřina
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště