Výpis třídy

Školní rok: 1960 / 1961
Obor: Dámský krejčí, Pánský krejčí
Třída: K3
Příjmení a jméno třídního uč.: Krsek Adolf
Příjmení a jména studentů:
1. Austová Jarmila
2. Bebčák Josef
3. Bergrová Oldřiška
4. Brablíková Miroslava
5. Čulíková Helena
6. Dostalíková Věra
7. Havelková Jaroslava
8. Husková Lidie
9. Kesslová Anna
10. Kočí Hana
11. Kovářová Květoslava
12. Krajíčková Vlastimila
13. Kučová Vlastimila
14. Lepaříková Jarmila
15. Linetová Dagmar
16. Lulovičová Eva
17. Lustiková Eva
18. Lysická Naděžda
19. Malá Zdena
20. Mokrohajská Milada
21. Nepožitková Ludmila
22. Nováková Jaroslava
23. Odehnalová Eliška
24. Osladilová Marie
25. Pluháčková Věra
26. Podmolíková Marie
27. Pokorná Marie
28. Pospíšil Josef
29. Prstková Božena
30. Siedlíková Alena
31. Skácelová Jana
32. Sovová Anna
33. Španerová Vlastimila
34. Všetičková Ludmila
35. Vykydalová Ludmila
36. Vymazalová Marie
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště