Výpis třídy

Školní rok: 1964 / 1965
Obor: Kuchař
Třída: Ku-II.
Příjmení a jméno třídního uč.: Brdečková Drahuše
Příjmení a jména studentů:
1. Bednaříková Miroslava
2. Běhalová Eva
3. Čevelová Eliška
4. Dobešová Jaroslava
5. Dostálová Františka
6. Dostálová Jiřina
7. Endlicher Jaroslav
8. Chmelová Marie
9. Janků Jiřina
10. Jedlička Vladimír
11. Kallerová Marie
12. Kameníčková Danuše
13. Kněžková Marta
14. Königová Marie
15. Kovářová Vlasta
16. Krečmer Jaroslav
17. Marková Anna
18. Odstrčilová Božena
19. Pavlíčková Eva
20. Polák Karel
21. Poláková Marie
22. Pospíšilová Alena
23. Pospíšilová Ludmila
24. Raclavská Eva
25. Sabíková Marta
26. Sedláčková Milada
27. Schrötterová Věra
28. Smékalová Marie
29. Soldánová Jiřina
30. Srostlíková Vlasta
31. Štýbnarová Ludmila
32. Uvízlová Ludmila
33. Valeriánová Marie
34. Vašíčková Jana
35. Vávrová Jarmila
36. Vrbková Libuše
37. Wolfová Marcela
38. Záchová Blanka
39. Zemánková Božena
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště