Výpis třídy

Školní rok: 1965 / 1966
Obor: Prodavač potravinářského zboží
Třída: P 2. G
Příjmení a jméno třídního uč.: Míča Jaroslav
Příjmení a jména studentů:
1. Bednárská Božena
2. Bézová Pavla
3. Bílá Zdenka
4. Burešová Marie
5. Crháková Jarmila
6. Čankyová Vladimíra
7. Čižmařová Jindřiška
8. Dočkalová Alena
9. Falaštová Anna
10. Heinzová Marie
11. Hlobilová Pavla
12. Horňáková Marie
13. Jančíková Věra
14. Körnerová Vlasta
15. Kouřilová Ludmila
16. Králová Eliška
17. Lazorčáková Marie
18. Měrková Věra
19. Morbitzerová Marie
20. Ryšánková Anna
21. Schneiderová Anna
22. Stasiewiczová Marta
23. Tomanová Věra
24. Utíkalová Stanislava
25. Vavrdová Eliška
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště