Výpis třídy

Školní rok: 1963 / 1964
Obor: Dámský krejčí
Třída: K 2. A
Příjmení a jméno třídního uč.: Peprníková Dagmar
Příjmení a jména studentů:
1. Barošová Jaroslava
2. Becková Anna
3. Blaťáková Ludmila
4. Dostálová Drahomíra
5. Eretová Jana
6. Fialová Libuše
7. Fojtíková Vlasta
8. Gaborová Silvia
9. Gieblová Zdenka
10. Horsáková Vlastimila
11. Hošková Marie
12. Hýblová Lydie
13. Kořínková Helena
14. Králová Libuše
15. Křížovská Danuše
16. Mlčochová Ivanka
17. Navrátilová Dana
18. Nohelová Helena
19. Pohlová Alena
20. Pospíšilová Zlata
21. Procházková Jiřina
22. Sehnalíková Jarmila
23. Sehnalová Jaroslava
24. Smětáková Jarmila
25. Spurná Eva
26. Srbecká Marie
27. Šinclová Božena
28. Švarcová Zdenka
29. Tolleriánová Jarmila
30. Trochtová Ludmila
31. Trpíková Marie
32. Vaterková Marie
33. Voglová Dana
34. Weinlichová Eva
35. Zabloudilová Ludmila
36. Zvonková Františka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště