Výpis třídy

Školní rok: 1975 / 1976
Obor: Prodavač potravinářského zboží
Třída: P 3.E
Příjmení a jméno třídního uč.: Danzmajerová Alena
Příjmení a jména studentů:
1. Bartoňková Miluše
2. Bombíková Dagmar
3. Ceconík Miroslav
4. Čapková Věra
5. Drasalová Brigitta
6. Drkulová Františka
7. Hubáčková Jana
8. Chrudinová - Janíčková Milada
9. Jahodová - Majdová Marie
10. Koričová - Kauerová Jarmila
11. Kováčová Eva
12. Kubíčková Hana
13. Kuchařová Marie
14. Látalová Jitka
15. Mádrová Jiřina
16. Mazánková Marcela
17. Navrátilová Marie
18. Petruželová Irena
19. Rašková Hana
20. Secká Lenka
21. Šetková Lenka
22. Šimková Naděžda
23. Voglová Jana
24. Vymazalová Jitka
25. Vysloužilová Jana
26. Wágnerová Jarmila
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště