Výpis třídy

Školní rok: 1959 / 1960
Obor: Holič a kadeřník
Třída: H2.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Dolénková Zdenka
Příjmení a jména studentů:
1. Fojtíková Marie
2. Fréharová Miluše
3. Gavendová Marie
4. Hanzlíková Jarmila
5. Horáková Ludmila
6. Krčmářová Jarmila
7. Krejčová Milena
8. Mazánková Anna
9. Mikeš Josef
10. Misařová Milada
11. Pajchlová Libuše
12. Pavelková Jana
13. Pískovská Magda
14. Půrová Alena
15. Rágerová Jaroslava
16. Seryn Jiří
17. Slouková Anna
18. Solařová Eva
19. Tabarková Marie
20. Thomasová Anna
21. Zámorský Vojtěch
22. Zapletalová Marta
23. Zeťáková Jana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště