Výpis třídy

Školní rok: 1963 / 1964
Obor: Holič a kadeřník
Třída: H 3A.
Příjmení a jméno třídního uč.: Grygárek Zdeněk
Příjmení a jména studentů:
1. Bartoňková Zdeňka
2. Černá Věra
3. Doleželová Anna
4. Francišková Jiřina
5. Hádělová Anna
6. Hanušová Marie
7. Idesová Marta
8. Jančálková Vlasta
9. Kadierová Jaromíra
10. Kadlecová Jaroslava
11. Kargerová Eliška
12. Kaštylová Helena
13. Kuchařová Jarmila
14. Mazalová Drahomíra
15. Nezvalová Zdeňka
16. Sehnalová Eva
17. Stachová Dagmar
18. Stachová Olga
19. Škopcová Eva
20. Škurková Alena
21. Vašurínová Jana
22. Veselá Blanka
23. Vlčková Danuše
24. Zatloukalová Dagmar
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště