Výpis třídy

Školní rok: 1985 / 1986
Obor: Cukrář - cukrářka
Třída: C1
Příjmení a jméno třídního uč.: Kudláčková Marie
Příjmení a jména studentů:
1. Březinová Lenka
2. Grosserová Helena
3. Havlíčková Jana
4. Heckelová Eva
5. Heraltová Lenka
6. Hrušková Martina
7. Cholastová Věra
8. Janáčková Eva
9. Kelbichová Daniela
10. Kolářová Edita
11. Koutná Hana
12. Kramárová Marcela
13. Kratochvílová Lenka
14. Kreuzzigerová Ilona
15. Kubalová Olga
16. Kubjátová Jaroslava
17. Lietavcová Marie
18. Lindnerová Ivana
19. Malaníková Ludmila
20. Mořinglová Petra
21. Pavlíková Blanka
22. Pěluchová Karin
23. Pisková Blanka
24. Pončíková Marie
25. Raditschová Adéla
26. Slezáčková Miroslava
27. Staňková Olga
28. Šustrová Marie
29. Vysoudilová Pavla
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště