Výpis třídy

Školní rok: 1992 / 1993
Obor: Prodavač se zaměřením na potravinářské zboží
Třída: P 2. C
Příjmení a jméno třídního uč.: Karlachová Libuše
Příjmení a jména studentů:
1. Bartlová Zdeňka
2. Bittnerová Petra
3. Čunderle Petr
4. Filipová Denisa
5. Foretová Blanka
6. Hanáková Zdeňka
7. Hlásná Silvie
8. Huličná Romana
9. Janečková Petra
10. Kešeláková Eva
11. Korcová Taťána
12. Krpelíková Simona
13. Kvapilová Petra
14. Lantová Jarmila
15. Lavrenčíková Kateřina
16. Lebánková Miluše
17. Ludvarová Monika
18. Marešová Pavla
19. Neumannová Hana
20. Olšanská Věra
21. Pazderová Pavlína
22. Pilná Renata
23. Pospíšil Jan
24. Pospíšilová Michaela
25. Prucková Barbora
26. Ptáčková Jaroslava
27. Rašendorferová Andrea
28. Rozložníková Simona
29. Šandová Andrea
30. Šnoblová Monika
31. Štáblová Kamila
32. Valouchová Jitka
33. Vavrysová Marcela
34. Weidermann Lukáš
35. Weiglová Ludmila
36. Zelinková Marika
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště