Výpis třídy

Školní rok: 1993 / 1994
Obor: Prodavač se zaměřením na potravinářské zboží
Třída: P 3. C
Příjmení a jméno třídního uč.: Karlachová Libuše
Příjmení a jména studentů:
1. Bartlová Zdeňka
2. Bittnerová Petra
3. Čunderle Petr
4. Foretová Blanka
5. Hanáková Zdeňka
6. Hlásná Silvie
7. Huličná Romana
8. Janečková Petra
9. Kešeláková Eva
10. Korcová Taťána
11. Krpelíková Simona
12. Kvapilová Petra
13. Lantová Jarmila
14. Lavrenčíková Kateřina
15. Lebánková Miluše
16. Ludvarová Monika
17. Marešová Pavla
18. Neumannová Hana
19. Olšanská Věra
20. Pazderová Pavlína
21. Pospíšil Jan
22. Pospíšilová Michaela
23. Prucková Barbora
24. Ptáčková Jaroslava
25. Rašendorferová Andrea
26. Rozložníková Simona
27. Šandová Andrea
28. Šnoblová Monika
29. Štáblová Kamila
30. Valouchová Jitka
31. Vavrysová Marcela
32. Weidermann Lukáš
33. Weiglová Ludmila
34. Zelinková Marika
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště