Výpis třídy

Školní rok: 1978 / 1979
Obor: Dámská krejčová
Třída: K 1.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Zatloukalová Jiřina
Příjmení a jména studentů:
1. Andrésová Jarmila
2. Bartošová Blanka
3. Bauerová Vlasta
4. Blažková Jiřina
5. Bokůvková Eva
6. Coufalová Jitka
7. Dvorská Pavla
8. Galušková Pavla
9. Giblová Alena
10. Jedličková Drahomíra
11. Knýblová Renata
12. Koutná Nataša
13. Kovářová Miluše
14. Lévová Dagmar
15. Malá Magda
16. Nakládalová Milena
17. Navarová Irena
18. Podivínská Jana
19. Skácelíková Miroslava
20. Snopková Eva
21. Suchánková Jana
22. Svozilová Ivana
23. Štrbíková Dagmar
24. Ticháčková Jana
25. Trávníčková Vladimíra
26. Trnová Pavla
27. Uzlová Hana
28. Volková Zdeňka
29. Živná Pavla
30. Žůrková Zita
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště