Výpis třídy

Školní rok: 1979 / 1980
Obor: Dámská Krejčová
Třída: K 2.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Zatloukalová Jiřina
Příjmení a jména studentů:
1. Andrésová Jarmila
2. Baďurová Milena
3. Bauerová Vlasta
4. Bláhová Marie
5. Bokůvková Eva
6. Coufalová Jitka
7. Duchoňová Jaroslava
8. Duchoňová Jiřina
9. Dvorská Pavla
10. Galušková Pavla
11. Giblová Alena
12. Knýblová Renata
13. Koutná Nataša
14. Kovářová Miluše
15. Malá Magda
16. Najdeková Josefína
17. Nakládalová Milena
18. Navarová Irena
19. Neoralová Alena
20. Olšanská Jana
21. Olšanská Jarmila
22. Podivínská Jana
23. Pravdová Jana
24. Snopková Eva
25. Svozilová Ivana
26. Štrbíková Dagmar
27. Vyhnánková Hana
28. Živná Pavla
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště