Výpis třídy

Školní rok: 1984 / 1985
Obor: Kuchař - číšník se zaměřením na kuchař - kuchařka
Třída: KU 2.
Příjmení a jméno třídního uč.: Karlachová Libuše
Příjmení a jména studentů:
1. Buková Renata
2. Čtvrtlík Miroslav
3. Dobiášová Irena
4. Francová Miroslava
5. Fulierová Božena
6. Grmelová Pavlína
7. Hanáková Vlasta
8. Chmelík Viktor
9. Jakešová Pavlína
10. Jarošová Jana
11. Kadlecová Pavlína
12. Komendová Olga
13. Machová Marcela
14. Moudrá Jarmila
15. Murček Jan
16. Pavlíková Alena
17. Popelková Pavlína
18. Sadlek Roman
19. Směšný Martin
20. Smrček Pavel
21. Stratilová Iveta
22. Šachr Radomil
23. Šišmová Marta
24. Škodová Šárka
25. Tichá Jiřina
26. Ulrychová Miroslava
27. Vařeka Petr
28. Vlková Jana
29. Vychodilová Pavla
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště