Výpis třídy

Školní rok: 1984 / 1985
Obor: Krejčí se zaměřením pro pánské oděvy
Třída: K 2.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Ošťadnická Irena
Příjmení a jména studentů:
1. Andrýsová Lenka
2. Barboříková Sylva
3. Bartoňová Marie
4. Dohnálková Jarmila
5. Fuksová Radomíra
6. Hlavinková Jaroslava
7. Hubáčková Jana
8. Jahnová Eva
9. Javorová Jana
10. Kadalová Libuše
11. Králová Jana
12. Malúšová Lenka
13. Műllerová Lenka
14. Ocásková Dana
15. Pařízková Jitka
16. Pečinková Marie
17. Pírková Marie
18. Pivec Jiří
19. Skokánková Jana
20. Smékal Lubomír
21. Svobodníková Jana
22. Šindelková Dana
23. Švancarová Andrea
24. Theuerová Iveta
25. Veselá Anna
26. Voráčová Karla
27. Zapletalová Iveta
28. Zatloukalová Hana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště