Výpis třídy

Školní rok: 1986 / 1987
Obor: Prodavač - prodavačka s odborným zaměřením pro smíšené zboží
Třída: P 3. E
Příjmení a jméno třídního uč.: Vlčková Helena
Příjmení a jména studentů:
1. Blahová Irena
2. Cahová Karin
3. Cochlarová Věra
4. Černý Milan
5. Dostálová Marcela
6. Dvořáčková Jana
7. Grygárková Dana
8. Hesová Ivana
9. Homolová Martina
10. Keclíková Pavlína
11. Králíková Ilona
12. Kusalová Marie
13. Lejčenková Vladimíra
14. Lexmaulová Jitka
15. Nittmannová Marie
16. Novotná Ilona
17. Pospíšilová Eva
18. Prucková Vítězslava
19. Říkalová Jaroslava
20. Svozil Tomáš
21. Tlustá Miroslava
22. Urbášková Irena
23. Urbášková Jana
24. Vařeková Renáta
25. Vysloužilová Soňa
26. Vysloužilová Šárka
27. Závodná Ivana
28. Žáková Eva
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště