Výpis třídy

Školní rok: 1985 / 1986
Obor: Provoz obchodu se zaměřením pro vnitřní obchod
Třída: S 1.
Příjmení a jméno třídního uč.: Obrtelová Hana
Příjmení a jména studentů:
1. Borůvková Ivana
2. Boudíková Jaroslava
3. Braunerová Miloslava
4. Bulová Hana
5. Dzielská Kamila
6. Grüssleová Monika
7. Hrazdilová Jana
8. Kolovratníková Iveta
9. Krečmerová Vladimíra
10. Kroupová Božena
11. Lakomý Miroslav
12. Lavičková Zdenka
13. Lužná Marcela
14. Maštalíř Josef
15. Melicherová Hana
16. Měřínská Radka
17. Meszaros Roman
18. Mnicherová Lenka
19. Pavelková Zdenka
20. Perútková Ivana
21. Pospíšilová Renata
22. Rašková Jana
23. Růžičková Drahomíra
24. Spohnerová Antonie
25. Špundová Naděžda
26. Šurkal Radovan
27. Šuterová Nevenka
28. Tomášek Petr
29. Vaculová Markéta
30. Valentíková Svatava
31. Zbořilová Danuše
32. Žáčková Marcela
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště