Výpis třídy

Školní rok: 1989 / 1990
Obor: Krejčová zaměření pro dámské oděvy
Třída: K 1. A
Příjmení a jméno třídního uč.: Ošťadnická Hana
Příjmení a jména studentů:
1. Bednářová Eva
2. Bezrouková Zuzana
3. Czudková Martina
4. Dlouhá Jana
5. Dočkalová Olga
6. Dušková Eva
7. Habustová Soňa
8. Honová Andrea
9. Husičková Anna
10. Janotová Olga
11. Jirková Gabriela
12. Kašpárková Leona
13. Králíková Romana
14. Loutocká Petra
15. Míková Pavla
16. Mikundová Andrea
17. Obermullerová Leona
18. Olšanská Šárka
19. Pospíšilová Eva
20. Rozsívalová Zdeňka
21. Stančíková Zuzana
22. Svobodová Pavla
23. Vesecká Marie
24. Vybíralová Michaela
25. Zapletalová Jana
26. Žambochová Dagmar
27. Ženožičková Karla
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště