Výpis třídy

Školní rok: 1974 / 1975
Obor: Kuchař, kuchařka
Třída: KU 1.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Kvasničková Bohumila
Příjmení a jména studentů:
1. Andrýsková Ludmila
2. Barboříková Vlasta
3. Bláhová Milena
4. Dráhníková Růžena
5. Dulová Elena
6. Hanáková Růžena
7. Hronová Jiřina
8. Jančarová Marie
9. Jarenkievičová Helena
10. Jordová Soňa
11. Juránková Jarmila
12. Kipritidu Kiriaki
13. Kohoutková Jitka
14. Konečná Věra
15. Koupan Radomír
16. Marek Bohuslav
17. Mariančíková Anna
18. Matoušková Bronislava
19. Mokrohajská Zdena
20. Moťka Josef
21. Müllerová Věra
22. Naiserová Jana
23. Navrátilová Marie
24. Pavlíčková Květoslava
25. Pospíšilová Dana
26. Renertová Miroslava
27. Runtágová Jana
28. Rybová Irena
29. Řebíčková Jarmila
30. Sládečková Anna
31. Sochorová Anna
32. Šimčík Zdeněk
33. Škrabalová Jarmila
34. Šoustalová Dana
35. Šrubařová Miroslava
36. Šustrová Jarmila
37. Tondlová Alena
38. Vránová Ludmila
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště