Výpis třídy

Školní rok: 1976 / 1977
Obor: Pánský krejčí
Třída: K 3.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Axmanová Dobroslava
Příjmení a jména studentů:
1. Blažková Eliška
2. Bosáková Marie
3. Březinová Dana
4. Číhalíková Irena
5. Hanáková Bohumila
6. Hubáčková Věra
7. Jedelský Jiří
8. Kaderková Anna
9. Koukalová Helena
10. Nováková Marie
11. Otevřelová Dagmar
12. Pečínková Jaroslava
13. Sedláček Alexandr
14. Söhnelová Pavla
15. Šálková Hana
16. Trojancová Olga
17. Uhlířová Růžena
18. Večeřová Marie
19. Vojáčková Jitka
20. Zábranská Miluše
21. Žatková Jarmila
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště