Výpis třídy

Školní rok: 2004 / 2005
Obor: Krejčí, Pekař - pekařka
Třída: PK 3.
Příjmení a jméno třídního uč.: RNDr. Michalec Vít
Příjmení a jména studentů:
1. Dobrá Michaela
2. Dokoupil Tomáš
3. Dysmasová Petra
4. Fischerová Iveta
5. Gáborová Marie
6. Grygarová Barbora
7. Halouzka Jan
8. Hanáková Iveta
9. Janíková Anna
10. Keprt Tomáš
11. Knopová Romana
12. Mazánková Jitka
13. Navrátil František
14. Pikalová Jana
15. Reková Jana
16. Richterová Simona
17. Římský Tomáš
18. Spurná Žaneta
19. Ustrnulová Lea
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště