Výpis třídy

Školní rok: 1999 / 2000
Obor: Společné stravování
Třída: S 2.
Příjmení a jméno třídního uč.: Ing. Bujňák Zdenek
Příjmení a jména studentů:
1. Bělinová Nora
2. Hradil Václav
3. Chudá Hana
4. Janíček Miroslav
5. Janíková Miluše
6. Juříčková Markéta
7. Kavalíř Vladimír
8. Klausová Michaela
9. Kobzová Jana
10. Konečná Martina
11. Kotůlková Oldřiška
12. Kovařík Miroslav
13. Maják Rudolf
14. Mikušová Dita
15. Mrňková Hana
16. Novák Jaroslav
17. Novák Ladislav
18. Oltyán Jan
19. Palánek Sstanislav
20. Piterková Petra
21. Sedláček Michal
22. Silný Roman
23. Špilka Jan
24. Trefil Jiří
25. Vašíčková Růžena
26. Zittová Lenka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště