Výpis třídy

Školní rok: 1985 / 1986
Obor: Prodavač s odborným zaměřením pro potravinářské zboží
Třída: P 3.C
Příjmení a jméno třídního uč.: Peterová Danuše
Příjmení a jména studentů:
1. Čiderová Renata
2. Davidová Jarmila
3. Faltusová Eva
4. Hanáková Lenka
5. Humplová Dagmar
6. Janků Naděžda
7. Lounová Romana
8. Ondráčková Jitka
9. Ostrčilová Ilona
10. Poláková Pavlína
11. Poučová Helena
12. Přikrylová Miroslava
13. Stenzel Zdeněk
14. Sůkalová Milena
15. Vytřísalová Pavla
16. Zapletalová Alena
17. Zapletalová Šárka
18. Zatloukalová Zdeňka
19. Zelinková Magda
20. Zezulková Jana
21. Žatková Lenka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště