Výpis třídy

Školní rok: 1983 / 1984
Obor: Kuchař - číšník s odborným zaměřením pro číšník-servírka
Třída: Č3.
Příjmení a jméno třídního uč.: Ing. Selucká Lubomíra
Příjmení a jména studentů:
1. Bryksová Alice
2. Čížek Petr
3. Dohnalová Lenka
4. Gábová Marta
5. Gavůrová Božena
6. Geprtová Dáša
7. Huňková Adéla
8. Chudáček Marek
9. Jurkovič Jindřich
10. Kaláb Libor
11. Kallerová Renata
12. Kořínek Pter
13. Kozsilová Dagmar
14. Kvapilová Jiřina
15. Kvapilová Lada
16. Lindvaiová Iveta
17. Lipnerová Renata
18. Navrátilová Hana
19. Otisková Pavla
20. Prátenská Lubomíra
21. Reiner Jiří
22. Rozsypal Ivo
23. Rulíšková Lenka
24. Sedláček Václav
25. Skácelová Romana
26. Smékalová Alena
27. Smitalová Erika
28. Snášelová Jana
29. Staffová Renata
30. Šebestová Pavlína
31. Turovská Dáša
32. Vévoda Jaroslav
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště