Výpis třídy

Školní rok: 1976 / 1977
Obor: Prodavač smíšeného zboží
Třída: P 2.I
Příjmení a jméno třídního uč.: Zemanová Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Ambrozek Jiří
2. Ambrožová Jitka
3. Dobiášová Jitka
4. Heinzová Jitka
5. Hlaváčová Ivana
6. Hořejšová Bedřiška
7. Jandová Eva
8. Ječmínková Jana
9. Jurášová Alena
10. Kouřilová Marie
11. Kuchariková Zdenka
12. Maulerová Jiřina
13. Neumanová Marie
14. Pečová Alena
15. Plšková Božena
16. Pospíšilová Ludmila
17. Prečová Alena
18. Prucková Bohumila
19. Ptáčková Emilie
20. Svobodová Jana
21. Svobodová Renata
22. Vošálík Bedřich
23. Vrajová Jitka
24. Winterová Ivana
25. Zavadilíková Jolana
26. Zmeškalová Jana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště