Výpis třídy

Školní rok: 1975 / 1976
Obor: Dámská krejčová
Třída: K 1. C
Příjmení a jméno třídního uč.: Roupcová Vlasta
Příjmení a jména studentů:
1. Bartošíková Miluše
2. Beková Jana
3. Bezděková Jarmila
4. Bláhová Jitka
5. Bradová Ivana
6. Dubová Ludmila
7. Dvorníková Anna
8. Janošíková Věra
9. Jílková Hana
10. Kopčová Irena
11. Koučková Marta
12. Kreižová Ludmila
13. Krestová Ladislava
14. Krobotová Eva
15. Kryková Ivana
16. Kučerová Jarmila
17. Kummerová Jaromíra
18. Langerová Marie
19. Malasková Jana
20. Markusová Zdena
21. Nasswetterová Jana
22. Navrátilová Irena
23. Očenášková Františka
24. Ostrčilová Eva
25. Pastorčáková Danuše
26. Pluháčková Zdeňka
27. Seidlová Jitka
28. Sklenářová Marta
29. Smítalová Květoslava
30. Stuchlíková Soňa
31. Svozilová Ladislava
32. Šišáková Zdena
33. Šmigurová Jarmila
34. Vykopalová Elen
35. Zahradníková Ivana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště