Výpis třídy

Školní rok: 1976 / 1977
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 2. B
Příjmení a jméno třídního uč.: Sůvová Marie
Příjmení a jména studentů:
1. Buláková Miluše
2. Dittrichová Jana
3. Dosoudilová Pavla
4. Dostálová Vladimíra
5. Furmánková Marta
6. Hladišová Julie
7. Karbanová Dagmar
8. Králová Věra
9. Kristková Dáša
10. Majerová Helena
11. Melčáková Jana
12. Minářová Marie
13. Mlčochová Eva
14. Molčan Zdeněk
15. Moničová Ivana
16. Olšák Miroslav
17. Pichová Dana
18. Pumprlová Ludmila
19. Rožňáková Evženie
20. Rybecká Olga
21. Skřítecká Anna
22. Šťastníková Olga
23. Tomanová Eva
24. Vrubl Zdeněk
25. Weiglová Jana
26. Zelová Jitka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště