Vážení a milí kolegové, absolventi, žáci, přátelé školy a v neposlední řadě i Vy, kteří jste nahlédli do našeho almanachu čirou náhodou,

v září 2008 uplynulo padesát let od okamžiku, kdy byla v budově na Štursově ulici zahájena výuka v nově zřízené Učňovské škole č. 2. Za tu dobu se zde vystřídaly dvě generace učitelů, z nichž mnozí se dnešního jubilea školy nedožili. Avšak připomínku jejich práce a působení na zdejší škole lze najít nejen v kronice školy, která je po celou dobu pečlivě vedena učiteli českého jazyka, ale i v tomto almanachu. A nejen oni, ale i mnoho dalších pedagogických či správních zaměstnanců, se určitou měrou podílelo na rozvoji školy od jejího vzniku až do současnosti. Rovněž každý z ředitelů vnesl do práce školy kousek sebe sama, něco nového a úspěšného, co z této instituce postupně udělalo jedno z nejznámějších a největších učňovských zařízení v olomouckém regionu. Rozvoj a směr, kterým jsme se po celých 50 let ubírali, byl vždy ovlivňován jedním důležitým faktorem - potřebou plně kvalifikovaných pracovníků v oborech obchodu a služeb. Tato potřeba se v posledních letech úměrně zvyšuje s růstem významu turistického ruchu v krajském městě Olomouci, druhé největší památkové rezervaci v České republice. Za zmínku v této souvislosti také stojí soustavně se zvyšující zájem absolventů o rozšíření vzdělání formou dalšího studia ukončeného maturitou.

Vznik tohoto prvního vydání almanachu školy nebyl snadnou záležitostí. Vycházeli jsme pouze ze zdrojů uložených ve školním archivu, které byly většinou psány ručně a mnohdy na hranici čitelnosti. Druhým a neméně velkým problémem bylo narušení úplnosti uložených dokumentů při povodni v roce 1997, kdy došlo ke zničení určité části katalogů a seznamů tříd. Přijměte prosím mou omluvu, pokud nejsou všechna jména uvedena zcela správně, a zároveň mi dovolte poděkovat všem svým kolegům a kolegyním, jmenovitě PhDr. Jaroslavu Lošťákovi, za jejich nelehkou, svědomitou a iniciativní práci nejen na tomto vydání almanachu, ale obecně i na přípravách oslav 50. výročí školy.

Závěrem mi dovolte také mé upřímné poděkování zřizovateli školy, Krajskému úřadu Olomouckého kraje, za spolupráci a péči, kterou věnuje především materiálnímu zabezpečení naší školy.

Mgr. Kateřina Valentová, ředitelka školy

Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště