Výpis třídy

Školní rok: 1980 / 1981
Obor: Provoz společného stravování
Třída: S 2. B
Příjmení a jméno třídního uč.: Obrtelová Hana
Příjmení a jména studentů:
1. Bilíková Marie
2. Buchtíková Miluše
3. Fialová Alena
4. Hnízdová Jiřina
5. Horáček Boris
6. Hrabčík Jan
7. Hudeček Lubomír
8. Chybová Marcela
9. Janečková Marie
10. Nováková Alena
11. Novotná Helena
12. Poštulka Zdeněk
13. Rozehnal Jaroslav
14. Sedláčková Hana
15. Strouhal Jan
16. Šimík Pavel
17. Tammerová Eva
18. Trávníček Pavel
19. Vildnerová Miluše
20. Zbořil Josef
21. Zmrzlík Svatopluk
22. Žáková Lenka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště