Výpis třídy

Školní rok: 1985 / 1986
Obor: Prodavač se zaměřením pro elektrotechnické zboží a domácí potřeby
Třída: P1.F
Příjmení a jméno třídního uč.: ing. Selucká Lubomíra
Příjmení a jména studentů:
1. Absolonová Ilona
2. Bednaříková Petra
3. Bendová Kateřina
4. Bílá Jiřina
5. Budíková Andrea
6. Cimbálová Alena
7. Dostálová Růžena
8. Endlicherová Pavlína
9. Hanáková Helena
10. Hoťková Hana
11. Jakoubek Petr
12. Kaňátová Ivana
13. Klabačková Martina
14. Klíčová Marcela
15. Kobylka Radomír
16. Krásná Věra
17. Kremrová Milena
18. Křížková Helena
19. Kupka Marek
20. Luňáčková Renata
21. Mádrová Hana
22. Moťková Iveta
23. Moudrá Vladimíra
24. Němečková Bronislava
25. Ocelková Adriana
26. Polášková Milena
27. Praizlerová Ivana
28. Procházková Lenka
29. Richterová Iveta
30. Skácelová Anna
31. Spurná Petra
32. Svobodová Jitka
33. Šmoldasová Marcela
34. Valčík Vladimír
35. Veselá Miluše
36. Vrána Zdeňek
37. Zápecová Jana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště