Výpis třídy

Školní rok: 1985 / 1986
Obor: Kuchař - číšník, servírka
Třída: Č 3.
Příjmení a jméno třídního uč.: Filipová Božena
Příjmení a jména studentů:
1. Bestová Renata
2. Bokůvka Marek
3. Bursa Tomáš
4. Doležal Pavel
5. Dorušák Oldřich
6. Dvořáková Božena
7. Gallasová Marie
8. Halatová Jitka
9. Hammerle Lubomír
10. Chmelík Viktor
11. Jašková Zdenka
12. Kraus Ivan
13. Krylová Jaroslava
14. Lakvová Vlaďka
15. Manov Jiří
16. Mikulková Romana
17. Ošťádal Radek
18. Polášková Jitka
19. Procházková Lenka
20. Rehovičová Jaroslava
21. Skácelová Jitka
22. Slezáčková Jana
23. Slovák Otto
24. Smítalová Ludmila
25. Svoboda David
26. Šindelář Karel
27. Tichá Ludmila
28. Vaňák Oldřich
29. Vaňourek Martin
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště