Výpis třídy

Školní rok: 1976 / 1977
Obor: Prodavač potravinářského zboží
Třída: P 1. H
Příjmení a jméno třídního uč.: Pravda Jiří
Příjmení a jména studentů:
1. Hampl Stanislav
2. Lexmaulová Milada
3. Matějková Zdeňka
4. Mikulková Ilona
5. Mrtvá Stanislava
6. Mücková Lenka
7. Musilová Marta
8. Nekoksová Ludmila
9. Nucová Marcela
10. Obšilová Jana
11. Opletalová Růžena
12. Pelcová Helena
13. Petzová Vladimíra
14. Prucková Zdena
15. Přikrylová Libuše
16. Répalová Ivana
17. Řezníčková Marie
18. Slepicová Jaroslava
19. Smelíková Marcela
20. Solařová Markéta
21. Soušková Jarmila
22. Spurná Růžena
23. Šíp Petr
24. Ticháková Jarmila
25. Václavíková Věra
26. Válková Danuše
27. Vavrdová Olga
28. Večeřová Věra
29. Vyroubalová Vladimíra
30. Zavadilová Alena
31. Zbořilová Hana
32. Žákovčíková Hana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště