Výpis třídy

Školní rok: 1977 / 1978
Obor: Prodavač potravinářského zboží
Třída: P 2. H
Příjmení a jméno třídního uč.: Jarmila Dopitová
Příjmení a jména studentů:
1. Koutná Anna
2. Koutná Renata
3. Lexmaulová Milada
4. Matějková Zdeňka
5. Mikulková Ilona
6. Mrtvá Stanislava
7. Musilová Marta
8. Nekoksová Ludmila
9. Nucová Marcela
10. Opletalová Růžena
11. Pelcová Helena
12. Petzová Vladimíra
13. Porčová Dagmar
14. Prucková Zdena
15. Přikrylová Libuše
16. Répalová Ivana
17. Řezníčková Marie
18. Slepicová Jaroslava
19. Smelíková Marcela
20. Solařová Markéta
21. Soušková Jarmila
22. Spurná Růžena
23. Václavíková Věra
24. Válková Danuše
25. Vavrdová Olga
26. Večeřová Věra
27. Vyroubalová Vladimíra
28. Zavadilová Alena
29. Zbořilová Hana
30. Žákovčíková Hana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště