Výpis třídy

Školní rok: 1978 / 1979
Obor: Prodavač potravinářského zboží
Třída: P 3. H
Příjmení a jméno třídního uč.: ing. Tunysová Marta, Homola Tomáš
Příjmení a jména studentů:
1. Lenhartová
2. Lexmaulová Milada
3. Matějková Zdeňka
4. Mikulková Ilona
5. Musilová Marta
6. Nekoksová Ludmila
7. Nucová Marcela
8. Opletalová Růžena
9. Pelcová Helena
10. Přikrylová Libuše
11. Répalová Ivana
12. Řezníčková Marie
13. Slepicová Jaroslava
14. Solařová Markéta
15. Soušková Jarmila
16. Spurná Růžena
17. Václavíková Věra
18. Válková Danuše
19. Vavrdová Olga
20. Večeřová Věra
21. Vyroubalová Vladimíra
22. Zavadilová Alena
23. Zbořilová Hana
24. Žákovčíková Hana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště