Výpis třídy

Školní rok: 1976 / 1977
Obor: Prodavač potravinářského zboží
Třída: P 1. G
Příjmení a jméno třídního uč.: Danzmajerová Alena
Příjmení a jména studentů:
1. Axamanová Lenka
2. Bartoňková Ilona
3. Bartoňková Milena
4. Běhalová Marcela
5. Bílá Drahoslava
6. Busolínová Ivana
7. Crhová Marie
8. Čepeláková Danuše
9. Doleželová Tamara
10. Dosedlová Ludmila
11. Drncová Karla
12. Dvořák Jan
13. Gluchová Zoja
14. Haringová Zdeňka
15. Herodesová Dana
16. Hořínková Jana
17. Hrubá Dana
18. Hrubá Rostislava
19. Jenáčková Věra
20. Kamlerová Zdenka
21. Klabanová Svatoslava
22. Klosová Marcela
23. Knobová Jaroslava
24. Kovářová Vladislava
25. Krňávková Jarmila
26. Kubáčková Stanislava
27. Kupková Květoslava
28. Kusá Gabriela
29. Kusý Stanislav
30. Kuzmová Alena
31. Kvasničáková Marie
32. Lacková Marta
33. Langová Danuše
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště