Výpis třídy

Školní rok: 1977 / 1978
Obor: Prodavač potravinářského zboží
Třída: P 2. G
Příjmení a jméno třídního uč.: Danzmajerová Alena
Příjmení a jména studentů:
1. Axamanová Lenka
2. Bartoňková Ilona
3. Bartoňková Milena
4. Běhalová Marcela
5. Bílá Drahoslava
6. Busolínová Ivana
7. Čepeláková Danuše
8. Doleželová Tamara
9. Dosedlová Ludmila
10. Drncová Karla
11. Dvořák Jan
12. Gluchová Zoja
13. Hampl Stanislav
14. Haringová Zdeňka
15. Herodesová Dana
16. Hořínková Jana
17. Hrubá Dana
18. Hrubá Rostislava
19. Jenáčková Věra
20. Kamlerová Zdenka
21. Klabanová Svatoslava
22. Klosová Marcela
23. Knobová Jaroslava
24. Kouřilová Vlastimila
25. Kovářová Vladislava
26. Krňávková Jarmila
27. Kubáčková Stanislava
28. Kupková Květoslava
29. Kusá Gabriela
30. Kusý Stanislav
31. Kuzmová Alena
32. Lacková Marta
33. Langová Danuše
34. Šín Petr
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště