Výpis třídy

Školní rok: 1987 / 1988
Obor: Prodavač se zaměřením pro elektrotechnické zboží a domácí potřeby
Třída: P3.F
Příjmení a jméno třídního uč.: ing. Selucká Lubomíra
Příjmení a jména studentů:
1. Absolonová Ilona
2. Bednaříková Petra
3. Bendová Kateřina
4. Budíková Andrea
5. Cimbálová Alena
6. Dostálová Růžena
7. Endlicherová Pavlína
8. Hanáková Helena
9. Hoťková Hana
10. Jakoubek Petr
11. Kaňátová Ivana
12. Klabačková Martina
13. Klíčová Marcela
14. Kobylka Radomír
15. Krásná Věra
16. Kremrová Milena
17. Křížková Helena
18. Kupka Marek
19. Luňáčková Renata
20. Mádrová Hana
21. Moťková Iveta
22. Moudrá Vladimíra
23. Němečková Bronislava
24. Ocelková Adriana
25. Polášková Milena
26. Praizlerová Ivana
27. Procházková Lenka
28. Richterová Iveta
29. Skácelová Anna
30. Spurná Petra
31. Svobodová Jitka
32. Šmoldasová Marcela
33. Valčík Vladimír
34. Veselá Miluše
35. Vrána Zdeňek
36. Zápecová Jana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště