Výpis třídy

Školní rok: 2001 / 2002
Obor: Cukrář - výroba
Třída: C 1.
Příjmení a jméno třídního uč.: Ing. Novotná Anna
Příjmení a jména studentů:
1. Augustová Markéta
2. Bartolčicová Jana
3. Berková Soňa
4. Burešová Petra
5. Dvořáková Ivana
6. Holouš Jakub
7. Horniačková Kateřina
8. Kejíková Jiřina
9. Knobová Gabriela
10. Kyselý Bořivoj
11. Máchová Jana
12. Maňasová Martina
13. Molnárová Andrea
14. Navrátilová Markéta
15. Opletalová Zdena
16. Perutka Jiří
17. Plesková Eva
18. Ponížilová Alena
19. Popelková Hana
20. Přikryl Vladimír
21. Rokytová Jana
22. Skopalová Marie
23. Slaninová Veronika
24. Slezáková Božena
25. Stejskalová Lucie
26. Šišmová Tereza
27. Temlíková Monika
28. Urbanová Monika
29. Večeřová Veronika
30. Vlkoláček Andrej
31. Zdražilová Hana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště