Výpis třídy

Školní rok: 1976 / 1977
Obor: Prodavač potravinářského zboží, Prodavač smíšeného zboží
Třída: P 1. F
Příjmení a jméno třídního uč.: Pravda Jiří
Příjmení a jména studentů:
1. Bartoňková Marie
2. Březina Miroslav
3. Grechová Milka
4. Hampl Stanislav
5. Hofírková Eva
6. Holoušová Jana
7. Jurníková Natálie
8. Klementová Jitka
9. Kobzová Marie
10. Kouřilová Vlastimila
11. Kubicová Jana
12. Malovaná Světlana
13. Mazalová Eva
14. Obzinová Alena
15. Pospíšilová Radmila
16. Přidalová Eva
17. Rauerová Eva
18. Reichlová Milena
19. Rozsypalová Věra
20. Rybáčková Miroslava
21. Skokaničová Zdeňka
22. Sporný Tomáš
23. Šimková Iveta
24. Štorková Zdenka
25. Vlčková Danuše
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště