Výpis třídy

Školní rok: 1977 / 1978
Obor: Prodavač potravinářského zboží, Prodavač smíšeného zboží
Třída: P 2. F
Příjmení a jméno třídního uč.: Pravda Jiří
Příjmení a jména studentů:
1. Březina Miroslav
2. Grechová Milka
3. Hofírková Eva
4. Holoušová Jana
5. Jurníková Natálie
6. Klementová Jitka
7. Kobzová Marie
8. Kouřilová Vlastimila
9. Kubicová Jana
10. Malovaná Světlana
11. Mazalová Eva
12. Obzinová Alena
13. Pospíšilová Radmila
14. Přidalová Eva
15. Rauerová Eva
16. Reichlová Milena
17. Rozsypalová Věra
18. Rybáčková Miroslava
19. Skokaničová Zdeňka
20. Spurný Tomáš
21. Šimková Iveta
22. Štorková Zdenka
23. Vlčková Danuše
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště